સંબંધની ગાગરથી પાણી ભરીશું કેમ? Sambandhani Gagarthi

સંબંધો કેવા વિચીત્ર હોય છે, ક્યારેક મનને ભીંજાવી દે તો ક્યારેક રડાવી દે. એવી જ વેદના સભર આ ગીત માણીયે

સંબંધની ગાગરથી પાણી ભરીશૂં કેમ,
લાગણીનાં દોરડા ઘસાયા
વાતોની વાવના  ઉતરી  પગથીયા,
પાણી પીધુને ફસાયા

કેટ્લીય વાર મારી ડુબેલી  ઈચ્છાને ;
નીંદડીથી કાઢી છે બ્હાર,
ગોબા પડેલી ખાલી ગાગરનો;
 મને ઉચકતા લાગે છે ભાર,
નિર્જન આ પંથે સાવ ધીમી ચાલુ,
તોયે સ્મરણોના નીર છલકાયા.

આફવાઓ સુણી, સુણીને મને રોજ રોજ,
 પજવે છે ઘરના રે લોકો,
એકલી પડું ત્યારે,આંસુંના;સથવારે,
હૈયાનો  બોજ  કરુ  હલ્કો,
એક પછી એક ગાંઠવધતી રે જાય ;
ને લાગણીનાં દોરડા ટુંકાયા

સંબંધની ગાગરથી પાણી ભરીશૂં કેમ,
લાગણીનાં દોરડા ઘસાયા
વાતોની વાવના  ઉતરી  પગથીયા,
પાણી પીધુને ફસાયા
Advertisements

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: